Kröllerhaven 10 | Barendrecht | 0180-390237 | info@hypo-point.nl

Rijschoolverzekeringen

De autoverzekering en Lesmotor / scooterverzekeringen rijscholen kunt u samenstellen uit drie dekkingen:

Wij kunnen deze onderbrengen bij de voor u voordeligste verzekeraar
Of de verzekeraar met de beste voorwaarden

- ASR
- Klaverblad
- Allianz

- WA-dekking autoverzekering voor rijscholen
- WA-dekking + Beperkt Casco autoverzekering voor rijscholen
- WA-dekking + Casco autoverzekering voor rijscholen

Aanvullende verzekeringen:

Rechtsbijstand uitgebreid

Als rechtsbijstand basis plus bij geschillen van contractuele en strafrechtelijke aard, steeds als het verzekerde motorrijtuig erbij betrokken is.

Schadeverzekering voor inzittenden

Bij het aangaan van de verzekering kunt u kiezen tussen alleen inzittendendekking of inzittenden- en gezinsdekking. De verzekering geeft dekking tegen schade die de verzekerden oplopen als verkeersdeelnemer. Verzekerd zijn zowel materiele als immateriële schade (waaronder smartengeld), ongeacht de schuldvraag. Het verzekerd bedrag bedraagt € 1.000.000,00.

Aansprakelijkheid verzekering voor bedrijven

Om uw instructie risico zo goed mogelijk in te dekken Een volledig overzicht van de dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden van de autoverzekering rijscholen.